Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans Programı Genel Bilgi

Eğitim Teknolojisi yüksek lisans programı eğitim teknolojisini bir bilim alanı olarak ele alır ve onun kuramsal ve uygulayımsal yöntemlerini irdeler. Derslerin içeriği alanın disiplinler arası yapısını yansıtır ve çeşitli araştırma konularını kapsar. Hem program adında hem de programdaki derslerin tanımında herhangi bir teknolojinin tarafı tutulmaz; program çerçevesinde ele alınacak/işlenecek tez konuları teknolojik nesnellik ve çeşitliliği yansıtır.

Eğitim Teknolojisi Yüksek Lisans programı salt örgün ilk ve orta öğretimi değil, onamsız (yaygın) eğitim ortamları, yüksek öğretim, yetişkin eğitimi ve beceri eğitimi gibi alanlarda yararlanılacak öğrenme ortamlarının teknoloji tabanlı ya da destekli tasarlanıp yürütülmesini de kapsar. Bu nedenle program hem ilgili alandaki araştırmaları geliştirecek hem de farklı alanlardaki (endüstri, okul, yetişkin eğitim merkezi gibi) uygulamacıların yetişmesine katkı sağlayacaktır. Alandaki insan kaynağı alt yapısının en temel öğelerinden biri Eğitim Teknolojisi konusunda yetişmiş uzmanlardır. Belli bir alan bilgisine sahip bireylerin ayrıca eğitim teknolojisi alanında yüksek lisans düzeyinde bir eğitimi tamamlamış olmaları tasarlanacak eğitim ortamlarının niteliği açısından elzemdir.

Programın Amacı
Ülkemizde, teknoloji eğitiminin yanı sıra teknolojinin eğitimde kullanılmasında bilgi ve beceri sahibi bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle okullardaki eğitim teknoloğu ihtiyacını karşılamaya yönelik Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinden mezun olanların sayısı yetersizdir. Eğitim ortamlarına daha fazla teknolojinin girmesiyle endüstri, üniversiteler ve yetişkin eğitimi kurumlarındaki eğitim teknoloğu gereksinimi artmakla birlikte, bu alanlarda çalışacak uzmanları yetiştirecek eğitim teknolojisi yüksek lisans programlarının sayısı maalesef yetersizdir.

Eğitim Teknolojisi yüksek lisans programının amacı, yukarıda belirtilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla, çeşitli eğitim ve öğretim ortamlarına uygun ürün, süreç, hizmet ve sistemleri oluşturmak ve değerlendirmek üzere uygulamacı, araştırmacı eğitim teknoloğları yetiştirmektir. Programın diğer bir amacı da Eğitim Teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan konuların çalışılmasına ve gerekli araştırma yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, nitelikli çalışmaların ortaya konmasına önayak olmaktır.

Önkoşul
Eğitim Fakültesi mezunu olmayan ve aşağıdaki önkoşul dersleri veya muadilini almamış öğrenciler bir yıllık bilimsel hazırlık programını tamamlarlar. Bu dersler Eğitim Fakültesi içindeki değişik programlar için zorunlu dersler olup her yıl düzenli olarak ilgili bölümlerce (CET: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, ED: Eğitim Bilimleri Bölümü) açılmaktadır.

 

Kod

Ders

Kredi

CET 224

Eğitimde Görselleştirme

3

CET 282

Öğretim İlke ve Yöntemleri

3

CET 341

Öğretim Tasarımı

3

CET 360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

3

ED 211

Eğitim Psikolojisi

3

ED 373

Ölçme ve Değerlendirme

3

 

Programdaki zorunlu derslerden CET 561 (Research Methods in Educational Technology) dersinin yerine, öğrencilerin yönelimine ve seçeceği tez konusuna göre diğer yüksek lisans programlarında verilen eşdeğer FLED 501 (Research Methods), ED 505 (Research Design and Methodology), SCED 570 (Research in Science/Mathematics Education) ve SCED 571 (Quantitative Methods in Experimental Research) derslerini almaları mümkündür.

Seçmeli dersler
Nüvesi altı temel dersten oluşan programda, endüstri, örgün eğitim veya eğitimde teknoloji projesi yürütenlerin kendi alt alanlarında derinleşmesine fırsat verecek seçmelileri almaları istenmektedir. CET580-599 “Special Topics” alan seçmelileri, içerikleri öğrencinin derinleştiği alana göre belirlenebilecek dersler olup her iki dönemde açılabilecektir.  Ayrıca, öğrencinin alan bilgisinin gelişimine katkısı olabilecek ve üniversitenin diğer programlarında açılan dersler de alan seçmeli olabilecektir. Serbest seçmelilerse, öğrencinin ilgi alanına göre ED (Adult Education), SCED (Science Education), FLED (Foreign Language Education), MIS (Management Information Systems) ve üniversitenin diğer programlarından danışmanca onaylanan bir ders şeklinde olacaktır.